Fallsikring

Ved arbeid i høyden der faren for å falle er stor, vil det være høyst nødvendig at det blir benyttet riktig utstyr som er konstruert for fallsikring. 

Hvorfor fallsikring?

Når det arbeides på områder der det er risiko for fall som ved arbeid på høye bygninger eller lignende, stilles det ekstra krav til bruk av riktig utstyr. Det skal benyttes fallsikringsutstyr som enten skal kunne hindre at personen faller eller som vil kunne ta i mot vedkommende. Samtidig som man skal ha riktig utstyr skal det også være en redningsplan som skal få personen ut fra en situasjon der vedkommende har falt. 

To hovedgrupper

Når vi snakker om utstyr for å hindre og begrense skader ved fall kan vi dele dette i to hovedgrupper:

  • Fallsikringssystem

  • Arbeidstøttesystem

Fallsikringssystem skal benyttes i situasjoner der man ser at der er fare for fall. Det gjelder også så lenge høyden mellom underlag og der personen jobber er over to meter. Denne typen utstyr er konstruert for bremse og/eller forhindre et fall. 

Arbeidstøttesystem handler om å gi støtte og gjøre arbeidet lettere for brukeren, det kan være noe så enkelt som å sikre vedkommende slik at begge hender kan benyttes til arbeid. Tidligere kunne noe så enkelt som støttebelte og støtteline brukes som fallsikring, dette er ikke lenger tillatt og regnes derfor som arbeid støttesystemer den dag i dag. 

Ulikt utstyr til forskjellige oppgaver

Når vi snakker om fallsikring er det ikke bare snakk om seler og tau. Det er mye å velge mellom og markedet vokser hele tiden. Ikke bare er det viktig å velge det som vil fungere best, men kvalitet er også uhyrlig viktig for å kunne sikre en person i arbeid. På arbeidsplasser og byggeplasser er en av de største farene fall i nærheten av en skarp kant, dersom sikkerhetssystemet ikke fungerer som det skal kan det få fatale konsekvenser. 

Sikkerhetsseler

Uansett situasjonen skal det benyttes sele så lenge det er fare for fall. Fordelen er at disse kan kobles til fallblokker, sikkerhetsliner og fallbrems. Selene skal sitte slik at det ikke er fare for å skli ut av den ved et eventuelt fall.

Fallblokk

Som nevnt over festes en fallblokk til selen arbeideren har på seg. Fallblokken har i tilleg en bremsemekanisme - dette gjør at personen kan flytte seg fritt uten at wiren holder deg igjen. Dersom du skulle foreta deg en brå bevegelse vil den låse seg, akuratt som er bilbelte. 

Belter

Om du benytter belte skal dette kun brukes sammen med støttelinje. Om den kompetente personen skal bevege seg over større områder kan det ikke benyttes belte. Da skal en skikkelig sikkerhetssele benyttes for å skape god nok fallsikring. 

Kontakt oss!

Har du spørsmål eller andre henvendelser? Ta kontakt med oss i dag så er vi klare til å hjelpe. Vi gleder oss til å høre fra deg.